Welkom op pagina 24

Maar uit eindelijk na twee uur in deze omstandigheden verkeerd te hebben komen wij op de plek aan waar het Umma huis staat waar wij een week zullen verblijven.

siberuti.jpg (31600 bytes)      siberuth.jpg (30168 bytes) 


Vermoeid, gelukkig en tevreden gaan wij zitten en laten ons de thee en koffie die de bewoners voor ons neerzetten, smaken met de gedachte van we hebben het toch maar gedaan. Bij deze nog een pluim voor de hele groep.

De mensen die hier verblijven, leven hun eigen leven en toch zijn ze onderling verbonden, het zijn zeer aardige en vriendelijke mensen en hebben in deze kleine gemeenschap hun eigen plaats met de daarbijbehorende taak en rangorde.
De een loopt in een lendendoek en de ander in westerse kleding. Al met al een bonte schakering en prachtig om te zien.
Ondertussen worden onze gidsen uitbundig begroet, omdat dat een grote familie is.
Zelf gaan wij aan de slag met op de aangewezen plek in het vrij grote huis waarvan het reisbureau het dak heeft gefinancierd een slaapplek zodanig in te richten dat het overdag niet hinderlijk is.
We kijken meewarig naar ons schoeisel gekeken dat onder de modder zit.
Gelukkig schijnt de zon. We genieten van de nieuwe omgeving en het huis met al die voor ons nieuwe gezichten.
Het eten op een glad geslepen stuk boomschors en verschillende kommen groenten in een bouillon smaken heerlijk.

eten aankomstjungle.jpg (30875 bytes)      etenaankomstjunglea.jpg (31463 bytes)

Deze nacht slapen we heerlijk onder de klamboe. 

 

Dit is pagina 24

...... ...... ...... ......